Sabtu, 20 Juni 2015

Perlu Kamu Tahu!! Suami-istri Boleh Berhubungan Malam Hari, Asal.....

"Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak mempunyai sebuah keperluan pun untuk meninggalkan makan dan minumnya". (HR. Bukhari).

KATA puasa dalam bahasa Arab adalah "Shiyam atau shaum", keduanya merupakan bentuk masdar, yang bermakna menahan diri (imsak). Menurut syariat Islam, puasa adalah suatu bentuk aktifitas ibadah kepada Allah SWT dengan cara menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari terbenam/ maghrib dengan berniat terlebih dahulu sebelumnya.

Artinya, orang yang sedang berpuasa telah menahan diri sehari penuh dari konsumsi dan seks yang sebenarnya halal karena semata-mata menjalankan ibadah.

Menurut definisi tersebut maka kewajiban zhahirnya seseorang yang berpuasa, khususunya di bulan Ramadhan harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut: 

Pertama, niat di malam hari secara spesifik, seperti niat setiap malam di bulan Ramadhan bahwa ia hendak melaksanakan ibadah puasa wajib.

Kedua, menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam perut dengan penuh kesadaran bahwa dirinya sedang berpuasa. Karenanya, makan dan minum secara sengaja dapat membatalkan puasa, dan tidak membatalkan puasa jika dalam keadaan lupa atau memasukkan sesuatu dari mata, kuping atau injeksi.

Ketiga, orang yang puasa harus meninggalkan hubungan intim (jima') di siang hari saat menjalankan ibadah puasa. Jika melakukan hubungan intim di malam hari, lalu mandi hadats (kotoran) besarnya di malam harinya atau setelah subuh maka puasa tetap sah.

Jika seseorang yang tidur di siang hari "mimpi basah" maka tidak membatalkan puasanya. Kalau ia onani sampai keluar sperma di siang hari, maka dapat membatalkan puasanya.

Keempat, seseorang yang berusaha mengurek mulutnya agar muntah maka dapat membatalkan puasanya, berbeda hukumnya jika seseorang yang muntah dengan sendirinya tanpa unsur kesengajaan maka tidak membatalkan puasanya.

Seseorang yang menelan ludah yang masih di dada atau di tenggorokan maka tidak membatalkan puasa, berbeda dengan ludah yang sudah di mulut atau di bibir kemudian ditelan maka dapat membatalkan puasa.

Adapun kewajiban orang yang meninggalkan ibadah puasa Ramadhan, baik karena ada sebab syara' ('udzur) atau tanpa alasan syara' maka hukumnya wajib menggantinya (qadha') di hari-hari sebelas bulan berikutnya.


Perempuan haid atau nifas wajib mengganti puasanya. Sedangkan orang kafir, orang murtad dan orang gila tidak wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya. Ketika mengganti puasa Ramadhan tidak disyaratkan harus berturut, boleh memilih hari-hari di sebelas bulan berikutnya.


Seseorang yang membatalkan karena berhubungan intim dengan pasangannya wajib bayar denda (kaafarat). Kaffarahnya adalah memerdekakan budak. Jika tidak punya budak maka wajib puasa dua bulan berturut-turut.

Dan, Jika tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut maka ia wajib memberi makan enam puluh orang miskin yang masing-masing satu kilogram (mod) dari bahan makanan pokok kesehariannya.

Puasa adalah dimensi meninggalkan sesuatu yang sebenarnya halal, tetapi ditinggalkan semata-mata mengikuti perintah Allah SWT.


Puasa adalah ibadah yang tidak terlihat oleh orang lain. Saat seseorang sedang menjalankan ibadah puasa, maka yang tahu apakah ia menjalankan puasa dengan menjauhi makanan, minuman dan seks atau hanya pura-pura adalah Allah SWT. Inilah keutamaan ibadah puasa dibanding ibadah lainnya. (*)
 
Oleh Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat merangkap Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Cholil Nafis Lc PhD


loading...